Şartlar ve koşullar en son 5 Kasım 2022’de güncellendi

1. Giriş

Bu Hüküm ve koşullar, bu web sitesi ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili işlemler için geçerlidir. Bizimle olan ilişkinize veya bizden aldığınız herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin ek sözleşmelere bağlı olabilirsiniz. Ek sözleşmelerin herhangi bir hükmü bu Koşulların herhangi bir hükmüyle çelişirse, bu ek sözleşmelerin hükümleri geçerli olacak ve geçerli olacaktır.

2. Bağlama

Bu web sitesine kaydolarak, bu web sitesine erişerek veya başka bir şekilde kullanarak, aşağıda belirtilen bu Hüküm ve koşullara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu web sitesinin yalnızca kullanımı, bu Hüküm ve koşulların bilinmesi ve kabul edilmesi anlamına gelir. Bazı özel durumlarda, sizden açıkça kabul etmenizi de isteyebiliriz.

3. Fikri mülkiyet

Biz veya lisans verenlerimiz, web sitesindeki tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına ve web sitesi tarafından görüntülenen veya web sitesinde erişilebilen veri, bilgi ve diğer kaynakların sahibi ve kontrolü altındadır.

3.1 Tüm hakları saklıdır

Belirli içerik aksini gerektirmedikçe, Telif Hakkı, Ticari Marka, Patent veya diğer Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında size bir lisans veya başka bir hak verilmez. Bu, bu web sitesindeki herhangi bir kaynağı kullanmayacağınız, kopyalamayacağınız, çoğaltmayacağınız, gerçekleştirmeyeceğiniz, görüntülemeyeceğiniz, dağıtmayacağınız, herhangi bir elektronik ortama yerleştirmeyeceğiniz, değiştirmeyeceğiniz, tersine mühendislik yapmayacağınız, kaynak koda dönüştürmeyeceğiniz, kaynak koda dönüştürmeyeceğiniz, aktarmayacağınız, indirmeyeceğiniz, iletmeyeceğiniz, para kazanmayacağınız, satmayacağınız, pazarlamayacağınız veya ticarileştirmeyeceğiniz anlamına gelir. herhangi bir biçimde, önceden yazılı iznimiz olmaksızın, ancak ve ancak emredici kanun düzenlemelerinde aksi belirtilmediği sürece (alıntı hakkı gibi).

4. Üçüncü şahıs mülkiyeti

Web sitemiz, diğer tarafların web sitelerine köprüler veya başka referanslar içerebilir. Bu web sitesinden bağlantı verilen diğer tarafların web sitelerinin içeriğini izlemiyoruz veya incelemiyoruz. Diğer web siteleri tarafından sunulan ürünler veya hizmetler, söz konusu üçüncü tarafların geçerli Hüküm ve Koşullarına tabi olacaktır. Bu web sitelerinde ifade edilen görüşler veya materyaller tarafımızca mutlaka paylaşılmaz veya onaylanmaz.

Bu sitelerin herhangi bir gizlilik uygulamasından veya içeriğinden sorumlu olmayacağız. Bu web sitelerinin ve ilgili üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenirsiniz. Hangi şekilde olursa olsun, kişisel bilgilerinizin üçüncü şahıslara ifşa edilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğiz.

5. Sorumlu kullanım

Web sitemizi ziyaret ederek, onu yalnızca bu Koşullar, bizimle yapılan ek sözleşmeler ve geçerli yasalar, düzenlemeler ve genel kabul görmüş çevrimiçi uygulamalar ve endüstri yönergeleri tarafından amaçlanan ve izin verilen amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz. Web sitemizi veya hizmetlerimizi, kötü amaçlı bilgisayar yazılımlarından oluşan (veya bunlarla bağlantılı) herhangi bir materyali kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmamalısınız; Web sitemizden toplanan verileri herhangi bir doğrudan pazarlama faaliyeti için kullanmak veya web sitemiz üzerinde veya web sitemizle ilgili herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti yürütmek.

Web sitesine zarar veren veya zarar verebilecek veya web sitesinin performansını, kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini engelleyen herhangi bir faaliyette bulunmak kesinlikle yasaktır.

6. Fikir sunma

Fikri mülkiyet ile ilgili bir anlaşma veya gizlilik anlaşması imzalamadıkça, bize sunmak istediğiniz herhangi bir fikri, buluşu, yazarlık çalışmasını veya kendi fikri mülkiyetiniz olarak kabul edilebilecek diğer bilgileri sunmayın. Böyle bir yazılı anlaşma olmaksızın bize ifşa ederseniz, içeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir medyada kullanmak, çoğaltmak, depolamak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için bize dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telif ücretsiz bir lisans vermiş olursunuz. .

7. Kullanıma son verme

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda web sitesine veya web sitesindeki herhangi bir Hizmete geçici veya kalıcı olarak erişimi değiştirebilir veya sonlandırabiliriz. Web sitesine veya web sitesinde paylaşmış olabileceğiniz herhangi bir içeriğe erişiminizin veya kullanımınızın bu tür herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulması nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz. Katkıda bulunduğunuz veya güvendiğiniz belirli özellikler, ayarlar ve/veya herhangi bir İçerik kalıcı olarak kaybolsa bile, herhangi bir tazminat veya başka bir ödeme alma hakkınız olmayacaktır. Web sitemizdeki herhangi bir erişim kısıtlama önlemini atlamamalı veya atlamamalı veya atlatmaya veya atlama girişiminde bulunmamalısınız.

8. Garantiler ve sorumluluk

Bu bölümdeki hiçbir şey, sınırlamanın veya hariç tutmanın yasa dışı olacağı kanunla ima edilen herhangi bir garantiyi sınırlamaz veya hariç tutmaz. Bu web sitesi ve web sitesindeki tüm içerik “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır ve yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. İçeriğin mevcudiyeti, doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz. Şunları garanti etmiyoruz:

  • bu web sitesi veya içeriğimiz gereksinimlerinizi karşılayacaktır;
  • bu web sitesi kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak sunulacaktır.

Bu web sitesindeki hiçbir şey, herhangi bir türde yasal, finansal veya tıbbi tavsiye teşkil etmez veya teşkil etmez. Tavsiyeye ihtiyacınız varsa, uygun bir uzmana danışmalısınız.

Bu bölümün aşağıdaki hükümleri, geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacak ve sorumluluğumuzu sınırlandırmanın veya hariç tutmanın bizim için yasa dışı veya yasa dışı olacağı herhangi bir konuda sorumluluğumuzu sınırlamayacak veya hariç tutmayacaktır. Hiçbir durumda, sizin veya herhangi bir üçüncü kişinin maruz kaldığı herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan (kar veya gelir kaybı, veri, yazılım veya veritabanı kaybı veya bozulması veya mülk veya veri kaybı veya zararı dahil olmak üzere) sorumlu olmayacağız. Web sitemize erişiminizden veya kullanımınızdan kaynaklanan taraf.

Herhangi bir ek sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, sorumluluk gerektiren yasal işlem şekli ne olursa olsun, web sitesi veya web sitesi aracılığıyla pazarlanan veya satılan herhangi bir ürün ve hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm zararlar için size karşı azami sorumluluğumuz ( sözleşme, hakkaniyet, ihmal, kasıtlı davranış, haksız fiil veya başka türlü) ₺1000 ile sınırlı olacaktır. Bu limit, her tür ve nitelikteki tüm iddialarınız, eylemleriniz ve dava nedenleriniz için toplu olarak geçerli olacaktır.

9. Gizlilik

Web sitemize ve/veya hizmetlerimize erişmek için kayıt sürecinin bir parçası olarak kendinizle ilgili belirli bilgileri vermeniz gerekebilir. Verdiğiniz bilgilerin her zaman doğru, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

Sahip olabileceğiniz gizlilik endişelerini gidermek için bir politika geliştirdik. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimimize ve Çerez Politikamıza bakın .

10. Erişilebilirlik

Sağladığımız içeriği engelli bireyler için erişilebilir hale getirmeye kararlıyız. Bir engeliniz varsa ve engeliniz nedeniyle web sitemizin herhangi bir bölümüne erişemiyorsanız, karşılaştığınız sorunun ayrıntılı bir açıklamasını içeren bir bildirimde bulunmanızı rica ediyoruz. Sorun, endüstri standardı bilgi teknolojisi araçlarına ve tekniklerine göre kolayca tanımlanabilir ve çözülebilirse, sorunu derhal çözeceğiz.

11. İhracat kısıtlamaları / Yasal uyumluluk

Web sitesinde satılan İçeriğin veya ürünlerin veya Hizmetlerin satın alınmasının yasa dışı olduğu bölgelerden veya ülkelerden web sitesine erişim yasaktır. Bu web sitesini Türkiye’nin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine aykırı olarak kullanamazsınız.

12. Atama

Bu Şartlar ve koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi kısmen veya tamamen, önceden yazılı onayımız olmadan herhangi bir üçüncü tarafa devredemez, devredemez veya alt sözleşmeye veremezsiniz. Bu Bölümü ihlal eden herhangi bir sözde atama geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

13. Bu Hüküm ve Koşulların İhlalleri

Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki diğer haklarımıza halel gelmeksizin, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir şekilde ihlal ederseniz, web sitesine erişiminizi geçici veya kalıcı olarak askıya almak, iletişim kurmak dahil olmak üzere ihlalle başa çıkmak için uygun gördüğümüz herhangi bir eylemi yapabiliriz. internet servis sağlayıcınızın web sitesine erişiminizi engellemesini talep etmesi ve/veya hakkınızda yasal işlem başlatması.

14. Tazminat

Bu Hüküm ve koşulları ve fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları da dahil olmak üzere yürürlükteki yasaları ihlal etmenizle ilgili her türlü iddia, yükümlülük, zarar, kayıp ve masrafa karşı bizi tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı kabul ediyorsunuz. Bu tür taleplerle ilgili veya bunlardan kaynaklanan zararlarımızı, kayıplarımızı, maliyetlerimizi ve harcamalarımızı bize derhal tazmin edeceksiniz.

15. Feragat

Bu Hüküm ve Koşullarda ve herhangi bir Anlaşmada belirtilen hükümlerden herhangi birinin uygulanmaması veya herhangi bir fesih seçeneğinin kullanılmaması, bu hükümlerden feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak ve bu Hüküm ve Koşulların veya herhangi bir Sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir. Sözleşme veya herhangi bir kısmı veya bundan sonra her bir hükmü uygulama hakkı.

16. Dil

Bu Hüküm ve Koşullar münhasıran Türkçe olarak yorumlanacak ve yorumlanacaktır. Tüm bildirimler ve yazışmalar yalnızca bu dilde yazılacaktır.

17. Sözleşmenin tamamı

Bu Şartlar ve Koşullar, gizlilik bildirimimiz ve çerez politikamızla birlikte , bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak Rasim Kılıç ile aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturmaktadır.

18. Bu Hüküm ve Koşulların Güncellenmesi

Bu Hüküm ve Koşulları zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu Hüküm ve Koşulların başında verilen tarih, en son revizyon tarihidir. Herhangi bir değişiklik veya güncelleme hakkında size yazılı bir bildirimde bulunacağız ve revize edilen Hüküm ve Koşullar, size böyle bir bildirimde bulunduğumuz tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişikliklerin veya güncellemelerin yayınlanmasının ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu Hüküm ve Koşullara uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizin bildirimi olarak kabul edilecektir. Bu Hüküm ve koşulların önceki bir sürümünü talep etmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

19. Hukuk ve Yargı Yetkisi Seçimi

Bu Hüküm ve Koşullar, Türkiye yasalarına tabi olacaktır. Bu Hüküm ve Koşullarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir bölümünün veya hükmünün bir mahkeme veya başka bir makam tarafından geçersiz ve/veya yürürlükteki yasalara göre uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu kısım veya hüküm, izin verilen azami ölçüde değiştirilecek, silinecek ve/veya uygulanacaktır. bu Hüküm ve Koşulların amacını yürürlüğe koymak. Diğer hükümler etkilenmeyecektir.

20. İletişim bilgileri

Bu web sitesi Rasim Kılıç’a aittir ve onun tarafından işletilmektedir.

Bu Hüküm ve Koşullar ile ilgili olarak iletişim sayfamız aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz .

21. İndir

Ayrıca Şartlar ve Koşullarımızı PDF olarak da indirebilirsiniz .